Nieuws

Lokale netwerken mantelzorg Oost-Vlaanderen

Figuur 1In 2015 en 2016 gingen 26 ‘lokale netwerken mantelzorg’ van start in Oost-Vlaanderen, met als doel het beter ondersteunen van mantelzorgers op lokaal niveau.  Met subsidie van provincie Oost-Vlaanderen ondernamen zij diverse acties én werd een inspiratieboek opgemaakt door HoGent.

Het inspiratieboek ‘Bouwstenen voor lokale netwerken mantelzorg: van erkennen tot verbinden’, vind je onderaan de volgende pagina:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/zorg/mantelzorg/lokale_netwerken/publicaties/index.cfm

Eerste Vlaams mantelzorgplan ziet levenslicht

Voor het eerst is in Vlaanderen een globaal plan opgesteld om mantelzorgers te erkennen en in te zetten op goede ondersteuning. Minister Vandeurzen maakt in het plan meer dan 100 actiepunten kenbaar waarmee wordt ingezet op de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en dus ook op de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende.
Het mantelzorgplan is opgebouwd rond 4 grote thema’s:

• Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
• Ondersteuning op maat
• Samenwerking tussen informele en professionele zorg
• Jonge mantelzorg
Wij hadden de eer om deel uit te maken van de ‘expertgroep’ die advies leverde voor de opmaak van het mantelzorgplan. De meerwaarde van het plan ligt o.a. in de afstemming met andere beleidsniveaus en -domeinen, het feit dat de acties gebaseerd zijn op inzichten van een nieuw grootschalig onderzoek en de meerdere sporen om te komen tot ondersteuning op maat.
Het volledige plan kan je hier lezen: http://www.jovandeurzen.be/nl/vlaanderen-zet-op-waardering-en-ondersteuning-van-mantelzorgers

Mantelzorgers digitaal ondersteunen

Denk je graag mee over hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden? Hogeschool Gent en Cubigo nodigen je graag uit voor een klankbordgroep over digitale ondersteuning van mantelzorgers. Deze klankbordgroep gaat door in Gent op woensdagvoormiddag 20/4 tussen 10-12u.

De bedoeling van deze klankbordsessie is enerzijds inzicht krijgen in jouw behoeften en uitdagingen als mantelzorger. Anderzijds bekijken we hoe je via digitale weg kan ondersteund worden in jouw zorgtaak. je geeft feedback op bestaande digitale initiatieven en samen bekijken we welke behoeften vandaag nog niet ingevuld worden.

Voor degene die Cubigo nog niet kennen: Cubigo is een Belgische startup die als missie heeft om mensen langer en gezonder thuis te laten wonen dankzij technologie. Voor zorgbehoevenden die zelfstandig thuis willen blijven wonen, zijn mantelzorgers belangrijk. Daarom lanceert Cubigo binnen enkele maanden een product voor mantelzorg en familieleden, Cubigo Family. Jouw ervaring is belangrijk om het product beter te maken.

Agenda:
– Verwelkoming & kennismaking
– Vragenronde 1: behoefte en uitdagingen mantelzorger
– Vragenronde 2: feedback op bestaande digitale initiatieven en kijken wat er nog kan aan toegevoegd worden
– Conclusie & afronding

Praktisch:

De bijeenkomst gaat door op de Hogeschool Gent, Campus Vesalius, Keramiekstraat 80, 9000 Gent. U kan ondergronds parkeren na aanmelding aan de slagboom of in de Keramiekstraat parkeren (met parkeerschijf). Om het gebouw binnen te gaan, dient u het grindpad te nemen rechts van de inrit parking. U kan zich aanmelden aan de receptie en vragen naar Benedicte De Koker. De bijeenkomst gaat door in vergaderzaal 1.107 op de eerste verdieping. Wij voorzien als bedanking een geschenkbon van 15 euro en terugbetaling van uw vervoersonkosten.

Inschrijven kan t.e.m. 18/4 via:

benedicte.dekoker@hogent.be, 09/ 243 23 53
s.thiebaut@cubigo.com, 0486/ 52 81 73

We kijken er naar uit om je te verwelkomen!

Instrument Zicht op mantelzorg

Het omgaan met mantelzorgers en het inschatten van hun noden in de dagelijkse praktijk is voor hulpverleners niet altijd vanzelfsprekend.

Het instrument ‘Zicht op mantelzorg’ biedt een leidraad om in een verdiepend gesprek zicht te krijgen op de situatie en noden van mantelzorgers van ouderen met een chronische zorgnood. Door systematisch en bewust te luisteren naar het eigen verhaal, de persoonlijke beleving en ondersteuningsnoden van de mantelzorger, wordt hij of zij op het voorplan geplaatst.

Het geheel wordt gepresenteerd in een box met volgende onderdelen:

  • Een begeleidende publicatie: in dit boek vindt de gebruiker de uitgangspunten en een stapsgewijze handleiding terug.
  • 5 exemplaren van de gespreksleidraad ‘Zicht op mantelzorg’: handig en overzichtelijk opgebouwd invulformulier met verschillende rubrieken:Zorgverlening  – Mantelzorger – Relaties – Omgeving
  • Een praktische overzichtskaart met de verschillende rubrieken en richtvragen voor een gesprek.
  • Een dvd waarin de afname van het instrument wordt geïllustreerd aan de hand van een casus

Het pakket is te koop via Academia Press

Publicatie in magazine Weliswaar

Met Flanders’ Care wil de Vlaamse Regering innovatie en verantwoord ondernemerschap stimuleren in welzijn en zorg. In de septemberuitgave van het tijdschrift Weliswaar worden drie proefprojecten voorgesteld, waaronder ‘Zicht op Mantelzorg’.

Weliswaar is een vakblad van de Vlaamse overheid dat zich richt tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector zelf.

Bekijk hier de digitale versie van het artikel uit Weliswaar