Eerste Vlaams mantelzorgplan ziet levenslicht

Eerste Vlaams mantelzorgplan ziet levenslicht

Voor het eerst is in Vlaanderen een globaal plan opgesteld om mantelzorgers te erkennen en in te zetten op goede ondersteuning. Minister Vandeurzen maakt in het plan meer dan 100 actiepunten kenbaar waarmee wordt ingezet op de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en dus ook op de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende.
Het mantelzorgplan is opgebouwd rond 4 grote thema’s:

• Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
• Ondersteuning op maat
• Samenwerking tussen informele en professionele zorg
• Jonge mantelzorg
Wij hadden de eer om deel uit te maken van de ‘expertgroep’ die advies leverde voor de opmaak van het mantelzorgplan. De meerwaarde van het plan ligt o.a. in de afstemming met andere beleidsniveaus en -domeinen, het feit dat de acties gebaseerd zijn op inzichten van een nieuw grootschalig onderzoek en de meerdere sporen om te komen tot ondersteuning op maat.
Het volledige plan kan je hier lezen: http://www.jovandeurzen.be/nl/vlaanderen-zet-op-waardering-en-ondersteuning-van-mantelzorgers